Кесерткэн салаты

РубрикаЙәшелсә һәм ярманан ризыҡтар, Һалҡын ризыҡтар
АвторАдминистратор

Халкын хыуза йыуылган хэм бешеклэнгэн кесерткэн япрактарын илэк остондэ харкытып, тастамалга халып коротогоз. Азак кесерткэн япрактарын бармак кинлегендэ аркырга турап табакка халыгыз, остонэн тоз хибегез хэм вак итеп туралган бешкэн йомортка, каймак халып якшылап бутагандан хун Салат хауытана халып табанга бирегез. Салатты дурткэ киселгэн бешкэн йомортка менэн бизэргэ момкин.


Написать ответ