Картуф менэн кесерткэн катламахы

РубрикаЙәшелсә һәм ярманан ризыҡтар, Ҡамыр аштары
АвторАдминистратор

Башта йомортка, хот, май хэм кыззырылган баш хуган кушып картуф измэхен яхагыз за уны бер бармак калынныгында майлы табага йэйегез. Был измэ остонэ турап томалап бешерелгэн кесерткэнде тигез итеп йэйегез. Хунынан тагы бер кат картуф измэхе менэн каплагыз. Остонэ май хэм йомортка харыхын хортоп, мейескэ йэки духовкага куйыгыз. 8-10 минуттан был тэмле лэ, файзалы ла ризык эзер булыр. Табынга эсе килеш шакмаклап кисеп  каймак менэн бирегез.
Кесерткэн салаты

РубрикаЙәшелсә һәм ярманан ризыҡтар, Һалҡын ризыҡтар
АвторАдминистратор

Халкын хыуза йыуылган хэм бешеклэнгэн кесерткэн япрактарын илэк остондэ харкытып, тастамалга халып коротогоз. Азак кесерткэн япрактарын бармак кинлегендэ аркырга турап табакка халыгыз, остонэн тоз хибегез хэм вак итеп туралган бешкэн йомортка, каймак халып якшылап бутагандан хун Салат хауытана халып табанга бирегез. Салатты дурткэ киселгэн бешкэн йомортка менэн бизэргэ момкин.